• Mars_4791828发布于2017-09-13 15:15:23阅读:419|回复:0

  建筑立面图是将建筑的不同侧表面,投影到铅直投影面上而得到的正投影图。在古代,没有电脑高端的设备,手绘线稿成了无与伦比的美丽。无论从几何、立面、平面看,都是那么的迷人。

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

  webp

点赞
全部评论 0

学设计来火星,开启你的时代 立即体验